X
تبلیغات
××عاشق تنها××

××عاشق تنها××

××عاشق تنها×× تنــــهـــا پاهـای سـســـتم میــــ داننـد چــه بــار سنگینیـــ استـــ وسوســه بوسیــ


تنــــهـــا پاهـای سـســـتم میــــ داننـد چــه بــار سنگینیـــ استـــ وسوســه بوسیـــدن تــو ....!

تنهایی را بدساختند کسی راکه دوستش داری دوستت ندارد کسی که تورا دوست دارد تو دوستش نداری اما کسی که تو دوستش داری واوهم دوستت دارد به رسم تنهایی به هم نمی رسند واین تنهایست…


+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 11:8  توسط   | 

از کنارم نرو... ساغر

... ساغر

با من بمان و هیچگاه از کنارم نرو...  تو باشی من نفس میگیرم ، تو باشی من جانی تازه میگیرم...

با من باش ، تا آخرین نفس ، تا لحظه ای که جان دارم عزیزم...  ای تمام هستی ام تو تمام زندگی منی ،

با من بمان و زندگی را از من نگیر!  مگر به جز تو چه کسی در این دنیا دارم ؟

تو تنها کسی هستی که دیوانه وار دوستش دارم ،

تو تنها کسی هستی که همدم شب و روزم و رفیق لحظه های زندگی ام است ... 

ای همدم شب و روزم با رفتنت شبهایم را بی مهتاب و روزهایم را مثل شبهایم نکن !

  ای رفیق لحظه های زندگی ام ، این لحظه های زیبای با تو بودن را از من نگیر !  

همه دلخوشی ام تویی ، بهترین لحظه زندگی ام آن لحظه است که در کنار تو هستم

و  در آن چشمهای زیبایت نگاه میکنم و آرام با صدای آهسته میگویم که دوستت دارم عزیزم...

و هیچگاه از کنارم نرو...  تو باشی من نفس میگیرم ، تو باشی من جانی تازه میگیرم...

با من باش ، تا آخرین نفس ، تا لحظه ای که جان دارم عزیزم...  ای تمام هستی ام تو تمام زندگی منی ،

با من بمان و زندگی را از من نگیر!  مگر به جز تو چه کسی در این دنیا دارم ؟

تو تنها کسی هستی که دیوانه وار دوستش دارم ،

تو تنها کسی هستی که همدم شب و روزم و رفیق لحظه های زندگی ام است ... 

ای همدم شب و روزم با رفتنت شبهایم را بی مهتاب و روزهایم را مثل شبهایم نکن !

  ای رفیق لحظه های زندگی ام ، این لحظه های زیبای با تو بودن را از من نگیر !  

همه دلخوشی ام تویی ، بهترین لحظه زندگی ام آن لحظه است که در کنار تو هستم

و  در آن چشمهای زیبایت نگاه میکنم و آرام با صدای آهسته میگویم که دوستت دارم عزیزم...

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 11:7  توسط   |